Czym są nieruchomości komercyjne?

Szczepan Zawadzki
październik22/ 2018

Nieruchomości, przeznaczone do prowadzenia w nich działalności gospodarczej, są określane popularnie jako nieruchomości komercyjne. Ich zasadniczą cechą, odróżniającą od innych rodzajów posesji jest fakt, że ich przeznaczeniem nie są cele mieszkalne.

Typy nieruchomości komercyjnych

Wśród rodzajów nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym, można wymienić:
* lokale użytkowo- usługowe,
* biura i przestrzenie biurowe,
* budynki, takie jak biurowce, galerie handlowe, hotele oraz pozostałe tego typu obiekty.

Natomiast biorąc pod uwagę pełnione przez nie funkcje, wyróżnia się 3 główne rodzaje nieruchomości: biurowe, usługowe oraz handlowe.

Nieruchomości biurowe

Przestrzenie biurowe to wszelkie budynki oraz pojedynczo występujące lokale, w których wykonywana jest praca niewynikająca bezpośrednio z czynności produkcyjnych lub sprzedażowych. Może je przy tym wynajmować jeden najemcą bądź ich większa grupa. Nieruchomości komercyjne w ramach powierzchni biurowych dzielą się na kilka grup (od A do D). Ich przyporządkowanie jest bezpośrednią wypadkową określonych kryteriów.

Nieruchomości usługowe

Są to obiekty o przeznaczeniu komercyjnym, które powstają w bezpośrednim sąsiedztwie budynków handlowych i biurowych. Wśród nieruchomości usługowych można wymienić lokale gastronomiczne, hotele, szpitale, salony piękności czy parkingi. Zaliczają się do nich również przestrzenie magazynowe.

Nieruchomości handlowe

Nieruchomości komercyjne, powstałe w celach handlowych, to bardzo pojemna grupa posesji. Znajdują się bowiem wśród nich nie tylko pojedynczo usytuowane nieruchomości, ale także rozbudowane centra handlowe, zarówno w formie zwartej bryły, jak i kompleksu budynków. Coraz częściej spotykane miasteczka handlowe powstają w strefach podmiejskich, zapewniających przystępną infrastrukturę komunikacyjną.

Nieruchomości komercyjne są nabywane w dwóch zasadniczych celach: do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie nieruchomości bądź czerpania korzyści majątkowej, dzięki przychodom z najmu powierzchni. Wiele z nich stanowi przy tym doskonale połączenie obu tych funkcji, poprzez właściwie przeprowadzenie czynności parcelowania oraz zagospodarowania powstałej w ten sposób- przestrzeni.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – działki inwestycyjne