O audycie sprawozdań finansowych

Szczepan Zawadzki
kwiecień11/ 2019

Zbliża się audyt sprawozdań finansowych i w związku z tym szukasz odpowiedzi na pytanie, czego mogę się spodziewać? Nie ma co ukrywać, że audyt to często poruszany temat, ale wydaje się, że nie ma to przełożenie na wiedzę dotyczącą audytu. W każdym razie można pokusić się o takie stwierdzenie.

Audyt sprawozdania finansowego

Zacznijmy od pytania, w jaki sposób można zdefiniować audyt sprawozdania finansowego. Zacznijmy od tego, że celem audytu nie jest wykrycie błędu i doniesienie o tym błędzie temu, komu trzeba. Mowa o procesie, którego celem jest uwiarygodnienie sprawozdania finansowego (tak więc audyt sprawozdań finansowych absolutnie nie powinien być określany jako kontrola). Warto też podkreślić, że można zetknąć się z określeniem rewizja sprawozdania finansowego.

Tak więc, co można nazwać celem audytu? Celem audytu można określić poznanie niezależnej opinii osiągniętych przez badaną jednostkę wynikach finansowych. Można też do tego dodać sytuację majątkową i oczywiście sprawdzenie rzetelności.

Wynik rewizji finansowej

Warto też powiedzieć nieco na temat tego, jak przedstawiany jest wynik rewizji finansowej. Otóż wynik przedstawiany jest w postaci opinii i uzupełniającego raportu biegłego rewidenta.

Być może pojawiło się pytanie, kto to jest ten biegły rewident? Rewident ma za zadanie zająć się audytem sprawozdań finansowych. Skąd wiadomo, że mamy do czynienia z biegłym rewidentem? Rewidenci wpisywani są do rejestru biegłych rewidentów, co następuje za sprawą uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Nie wolno te zapominać o stosownych czynnościach prawnych (przez co należy choćby rozumieć sprawdzenie niekaralności).

Czy jest możliwe uniknięcie badania sprawozdań finansowych?

Zapewne są osoby, które zastanawiają się nad tym, czy jest możliwość uniknięcia badania sprawozdań finansowych. Różnie można odpowiedzieć na to pytanie. W zasadzie wszystko sprowadza się do tego, co można znaleźć w artykule 64 ust. 1 o rachunkowości.

Zastanawiasz się nad tym, co można znaleźć w tym artykule? Odpowiedź na to pytanie jest prosta — artykuł ten odnosi się do obowiązkowego badania sprawozdań finansowych. Mówiąc wprost – w artykule tym można znaleźć choćby zakłady ubezpieczeń, zakłady reasurekcji czy niektóre spółki akcyjne (spółki akcyjne z wyjątkiem tych, które w momencie bilansowania są w organizacji).

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC