Czy warto zdecydować się na budownictwo prefabrykowane?

Szczepan Zawadzki
sierpień27/ 2018

Wykorzystanie elementów prefabrykowanych w technologii budowy domu, kojarzy się przede wszystkim z budownictwem drewnianym. Tymczasem coraz więcej konstrukcji domów prefabrykowanych, jest opartych na betonie. Dlaczego warto zbudować dom w oparciu o prefabrykowane ściany betonowe?

Prefabrykacja a odporność na obciążenie

Zaletą prefabrykowanych ścian betonowych jest duża odporność na oddziaływania zewnętrzne. Poszczególne bloki są produkowane w cyklu dobowym. Dzięki temu, już po kilku dniach od momentu zalania, dany prefabrykat uzyskuje już około 70 procent swojej maksymalnej odporności na ściskanie. Oznacza to, że już po bardzo krótkim czasie, może być on zamontowany i dodatkowo obciążony, co przedkłada się na krótki czas realizacji inwestycji.

Uniwersalność projektu

Prefabrykowane ściany betonowe charakteryzują się bardzo dużą uniwersalnością. Można z nich budować praktycznie każdą konstrukcję, uwzględniając przy tym oczekiwania Klienta i założenia projektowe. W przeciwieństwie do np. konstrukcji stalowych, nie wymagają one dodatkowego zabezpieczenia powierzchni przed korozją i innymi, niebezpiecznymi czynnikami zewnętrznymi.

Swoboda konstrukcyjna prefabrykowanych elementów betonowych, przedkłada się na znaczne zwiększenie możliwości projektowych. Ściany prefabrykowane mogą mieć dowolny rozmiar i kształt. Niektóre, najbardziej złożone i rozbudowane elementy, mogą mieć łączną długość wynoszącą nawet ponad 30 metrów.

Dowolny sposób wykończenia

Kolejną zaletą prefabrykowanych ścian betonowych, jest możliwość ich dowolnego wykończenia. Poszczególne elementy betonowe można nakładać w technologii warstwowej (o dowolnej, zewnętrznej fakturze). Można też mocować do nich dodatkowe elementy ochronne, lub dekoracyjne, choć wymaga to zastosowania specjalnych, certyfikowanych elementów zawiesia.

Duża dokładność komponentów

Prefabrykowane ściany betonowe charakteryzują się doskonałą wręcz dokładnością. Stosunkowo niewielkie, dopuszczalne odchyłki w wymiarach poszczególnych bloków, są niejako „efektem ubocznym” zastosowanej technologii budowy domu. Zbyt duże różnice w wymiarach elementów instalacyjnych, mogą doprowadzić do powstania szczelin a w konsekwencji – mostków termicznych. Dlatego konstrukcje domów, które są oparte na prefabrykowanych ścianach betonowych, posiadają korzystniejszy współczynnik izolacji termicznej i akustycznej.

Podsumowując, budowa domu w oparciu o prefabrykowane ściany betonowe, przedkłada się na korzystniejsze parametry izolacyjne, większą integralność ścian (odporność na oddziaływania zewnętrzne) i dużą swobodę konstrukcyjną.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.fabudwkb.com.pl/pl/oferta/budownictwo-przemyslowe/prefabrykowane-sciany-betonowe-i-podwaliny