Zastosowanie analizatorów spalin

Szczepan Zawadzki
czerwiec16/ 2019

Kotły kondensacyjne to nowoczesne kotły mające zdolność odzyskiwania ciepła ze spalin. Ich upowszechnienie spowodowało konieczność kontroli jakości spalin za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowo-kontrolnych, które gwarantują prawidłowe ustawienie parametrów kotła.

Analizatory spalin

To urządzenia elektroniczne pozwalające na dokładne zbadanie ilości gazów i ich proporcji podczas procesu spalania. Elektrochemiczny czujnik wykrywa ilość tlenu, dwutlenku węgla, związków azotu, węglowodorów. Wszystkie parametry muszą być zgodne nie tylko z zaleceniami producenta, ale także z normami uregulowanymi prawnie. Na podstawie odczytów instalator może precyzyjnie ustawić pracę kotła kondensacyjnego. Dzięki temu będzie on nie tylko energooszczędny, ale także bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Także podczas okresowych kontroli kominiarskich muszą być używane analizatory spalin. Kominiarze zresztą używają ich również podczas kontroli spalin wszystkich pieców. Taka kontrola jest znacznie dokładniejsza niż kontrole drożności kominów za pomocą kuli i szczotki. Za pomocą analizatorów spalin kominiarz może sprawdzić także sprawność działalności wentylacji w pomieszczeniu.

Nowoczesne analizatory spalin pozwalają nie tylko na szybką kontrolę odpowiednich parametrów, ale także na ich wydruk i zapisanie w pamięci.

Zastosowanie analizatorów spalin w motoryzacji

Podczas okresowych badań technicznych pojazdu obok kontroli głównych mechanizmów pojazdu przeprowadzana jest także analiza spalin. Jest to warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Analizatory spalin stosowane na stacjach diagnostycznych sprawdzają przede wszystkim zawartość tlenków węgla, węglowodorów w spalinach, a w silnikach wysokoprężnych także zawartość cząsteczek stałych (PM).

Analiza spalin pozwala na sprawdzenie:

• działania układu sterowania mieszanką,
• stanu technicznego układu zasilania paliwem,
• urządzeń ograniczających toksyczność wydzielanych spalin.

Uzyskane wyniki pozwalają na wyregulowanie pracy silnika na biegu jałowym, co może poprawić emisję spalin w niewielkim zakresie. W poważniejszych przypadkach konieczne będzie usunięcie wszelkich nieszczelności silnika.

Powszechne stosowanie analizatorów spalin w technice grzewczej i motoryzacji w znacznym stopniu ogranicza emisję toksycznych gazów do atmosfery.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Pascal s.c.