Alimenty na rodzica – najważniejsze informacje

Szczepan Zawadzki
czerwiec29/ 2022

W większości przypadków obowiązek alimentacyjny nakładany jest na rodziców, którzy bezpośrednio nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem potomka. Okazuje się, że może dojść do odwrotnej sytuacji, w której to dzieci muszą zapewnić rodzicom środki na życie. Kiedy sąd może nałożyć na nas alimenty na rodzica? Sprawdź!

W jakich sytuacjach dziecko płaci alimenty na rodzica?

Rodzic może zażądać od dziecka alimentów, jeśli znajdzie się w trudnym położeniu (nie będzie miał środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych). Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w pierwszej kolejności świadczenie alimentacyjne nakładane jest na małżonka. Jeśli małżonek nie żyje albo nie dysponuje wystarczającymi środkami, osoba starająca się o pomoc finansową może ubiegać się o pieniądze od dziecka.

Odwołanie się od decyzji

Sąd nakazał Ci płacić alimenty na rodzica, ale uważasz, że żądanie jest niezasadne? Możesz uchylić się od wypłacania świadczenia, jeśli  decyzja ta jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Aby sąd zwolnił Cię od tego obowiązków, będziesz musiał wykazać, że rodzic posiada majątek pozwalający na pokrycie swoich kosztów utrzymania. Dziecko nie musi wypłacać rodzicom pieniędzy również wtedy, kiedy udowodni, że w przeszłości opiekun zaniedbywał swoje obowiązki rodzicielskie.

Pomoc prawnicza

Samodzielne dociekanie swoich praw przed sądem nie jest łatwe. Wszystkie osoby zmuszone do szukania pomocy u swoich dzieci albo niezgadzające się z decyzją sądu powinny skonsultować się z prawnikiem. Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym będzie nieocenionym wsparciem merytorycznym oraz pośrednikiem w kontaktach z urzędami.